Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย

Birdie Wing: Golf Girls’ Story เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย เป็นเรื่องราว ของเยาวชนที่มีนักกอล์ฟหญิงสองคน สองสาว อีฟและอาโออิ ที่เติบโตมาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีรูปแบบการเล่นที่ต่างกัน ต่างก็ติดอยู่ในโลกของผู้หญิงในวงการกอล์ฟ

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 2

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 3

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องราวสาวนักกอฟล์ ซับไทย ตอนที่ 10