Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบแล้ว

Deep Insanity: The Lost Child

Deep Insanity: The Lost Child  โรคประหลาด “รูดอล์ฟซินโดรม” ที่ทำให้คนอยู่ในสภาพหลับไม่ตื่น เริ่มแพร่ขยายเป็นวงกว้าง สร้างปัญหาให้มนุษยชาติ จนพบต้นเหตุในโลกใต้ดิน “Asylum” ซึ่งเป็นหลุมขนาดใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาที่มีสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมาย มีองค์กรที่รวมผู้คนที่มีความมุ่งมั่นเข้าไปสำรวจในโลกใหม่นั้นน

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 1

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 2

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 3

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 4

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 5

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 6

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 7

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 8

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 9

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 10

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 11

Deep Insanity: The Lost Child ซับไทย ตอนที่ 12 ตอนจบ