Heike Monogatari (The Heike Story) ซับไทย ตอนที่ 1-11

Heike Monogatari (The Heike Story)

Heike Monogatari (The Heike Story)  อนิเมะแสดงเหตุการณ์สงครามผ่านมุมมองของ Biwa เด็กสาวที่หาเลี้ยงชีพในฐานะนักดนตรีที่เดินทาง The Heike Story แม้จะตาบอด แต่บิวะก็มีพรสวรรค์ในการมองเห็นอนาคต เธอได้พบกับ Taira no Shigemori หนึ่งในปรมาจารย์ของตระกูล Taira ที่มีอำนาจ และบอกเขาเกี่ยวกับคำทำนายที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเผ่าของเขา

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 1

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 2

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 3

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 4

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 5

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 6

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 7

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 8

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 9

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 10

Heike Monogatari (The Heike Story) ตอนที่ 11