NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบแล้ว

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด

ไนต์เฮด  เรื่องราวของ Night Head นั้นจะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้อง Kirihara ผู้มีพลังจิตอย่าง Naoto และ Naoya ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะพลังอันเหนือธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งในส่วนของอนิเมะตัวใหม่ก็จะมีการเพิ่มตัวละครพี่น้องคู่ใหม่ NIGHT HEAD เข้าไปในเรื่องด้วยนั่นก็คือ Kuroki Yuya และ Kuroki Takuya ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้จะเป็นสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตามล่าพี่น้อง Kirihara

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 4

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 5

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 6

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 7

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 8

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 9

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 10

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 11

NIGHT HEAD 2041 ไนต์เฮด ซับไทย ตอนที่ 12 ตอนจบ