Pokemon Season 3 : The Johto Journeys โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย EP.1-52 (จบ)

Pokemon Season 3 : The Johto Journeys โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย EP.1-52 (จบ)

เรื่องย่อ : เรื่องราวภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวละครหลัก “ซาโตชิ” หรือ “แอช แคทชัม” เพื่อจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในเรื่องการฝึกโปเกมอน เขาและเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ เดินทางตามโลกที่มีโปเกมอนเต็มไปหมด เริ่มต้นในวันซาโตชิได้เป็นผู้ฝึกโปเกมอนวันแรก โปเกมอนตัวแรกซึ่งเป็นโปเกมอนคู่หูคือพิกะจู ในเขตภูมิภาคที่ชื่อว่าคันโต ซึ่งเป็นการผจญภัยในหมู่เกาะออเร้นจ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่อง

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 1

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 2

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 3

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 4

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 5

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 6

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 7

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 8

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 9

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 10

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 11

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 12

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 13

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 14

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 15

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 16

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 17

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 18

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 19

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 20

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 21

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 22

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 23

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 24

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 25

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 26

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 27

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 28

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 29

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 30

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 31

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 32

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 33

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 34

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 35

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 36

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 37

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 38

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 39

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 40

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 41

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 42

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 43

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 44

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 45

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 46

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 47

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 48

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 49

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 50

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 51

Pokemon โปเกม่อน ปี 3 พากย์ไทย ตอนที่ 52