Summer Time Render ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 1-12

Summer Time Render ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ

Summer Time Render ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ อุชิโอะ เพื่อนสมัยเด็กตายแล้ว หลังจากได้รับแจ้ง ชินเปจึงกลับไปยังเกาะฮิโตงาชิม่า เมืองวาคายามะบ้านเกิด กลับไปพบครอบครัวอีกครั้ง พิธีศพผ่านไปอย่างราบรื่น และแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นบนเกาะ…? เรื่องราวระทึกขวัญในฤดูร้อน ณ เกาะอันห่างไกล!!

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 1

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 2

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 3

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 4

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 5

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 6

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 7

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 8

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 9

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 10

ปริศนาบ้านเก่า เงามรณะ ซับไทย ตอนที่ 11