The Success Of Empyrean Xuan Emperor ซับไทย ตอนที่ 1-39

The Success Of Empyrean Xuan Emperor

The Success Of Empyrean Xuan Emperor  หวางฟานผู้ครอบครองเทคนิคจักรพรรดิเอ็มไพเรียนซวนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้ เดิมทีเป็นนักเรียนธรรมดาของสำนักฮวงจิน เพื่อล้างแค้นให้พี่ชายของเขา เขาสวมหน้ากากราชาเสือเงิน จากนี้ไปมีราชาพยัคฆ์เงินอีกหนึ่งองค์ที่คุกคามโลก Jiu Tian Xuan Di Jue ฉันชื่อหวางฟาน ราชาแห่งราชา ฟ่านธรรมดา สวมหน้ากาก เขาเป็นราชาแห่งพยัคฆ์เงิน ถอดหน้ากากออก เขาเป็นหวางฟานธรรมดา

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 1

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 2

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 3

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 4

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 5

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 6

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 7

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 8

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 9

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 10

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 11

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 12

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 13

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 14

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 15

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 16

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 17

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 18

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 19

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 20

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 21

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 22

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 23

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 24

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 25

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 26

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 27

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 28

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 29

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 30

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 31

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 32

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 33

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 34

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 35

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 36

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 37

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 38

The Success Of Empyrean Xuan Emperor ตอนที่ 39